Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao phải tăng cường pháp chế ?
Quản lý | Luận văn 18/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Do tính đa dang của thị trường đòi hỏi nên sự hoàn thiên hơn của pháp luật.
19/03/2010 Đăng bởi QA.ngocle
2 trong số 3
- Pháp chế có thể hiểu theo 2 nghĩa: Chế độ trong đó đời sống và hoạt động xã hội được bảo đảm bằng pháp luật hoặc là hệ thống luật lệ của nhà nước, nói chung, hoặc hệ thống luật lệ áp dụng trong một ngành nhất định.
- Ở đây, tăng cường pháp chế được hiểu theo nghĩa thứ nhất.

- Chúng ta phải tăng cường pháp chế chính là tăng cường sự đảm bảo theo pháp luật trong đời sống, xã hội.
Pháp luật chỉ là sự dự liệu những trường hợp, tình huống có khả năng xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, các quan hệ xã hội thay đổi không ngừng. Vì vậy, cần phải tăng cường pháp chế để có thể điều chỉnh được các quan hệ xã hội mới phát sinh nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo vệ được mọi công dân.
28/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
3 trong số 3
vi sao phai tang cuong phap che
06/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
các biện pháp tăng cường ODA
Tại sao tăng cường quản lý tài chính bằng pháp luật là khách quan?
uống thuốc gì có thể tăng cường trí nhớ tốt, tăng cường sự tập trung mà không gây buồn ngủ đến người sử dụng thuốc?
Mình có câu hỏi về lịch sử VN?Vì sao khi mà thực dân Pháp thôn tính chủ quyền Việt Nam nhưng lại k thủ tiêu chế độ PKVN
Pháp nhân là tổ chức nên không bị áp dụng chế tài hình sự và chế tài hành chính ? tại sao lại là sai ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp