Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vai trò của giao tiếp trong thực thi công vụ?
Khoa học và Giáo dục 04/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
GIAO TIẾP CÔNG VỤ

Giao tiếp là một quá trình trong đó các bên tham gia tạo ra hoặc chia sẻ thông tin, cảm xúc với nhau nhằm đạt được mục đích giao tiếp. Giao tiếp trong thực thi và để thực thi công vụ (từ đây viết tắt là giao tiếp công vụ) là toàn bộ các hình thức giao tiếp được thực hiện trong bối cảnh thực thi công vụ, do các bên tham gia công vụ thực hiện và để thực thi công vụ.

chi tiết  bạn tham khảo thêm tại đây  nhé ^^

http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-tiep-cong-vu.1478682.html
06/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
vai trò của nhà trường đối với học sinh
Vai trò và nhiệm vụ của nhóm hát bè là j?
Theo các bạn vai trò của việc học hợp tác đối với sinh viên hiện nay là gì?
vai trò và chức năng của sinh viên năm thứ 1
Hãy lấy ví dụ chứng minh vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp