Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khó khăn lớn nhất trong quản trị hành chính văn phòng hiện nay ở nước ta?
Xã hội | Quản lý 09/02/2011 Đăng bởi HOTADA
Câu trả lời
1 trong số 2
Tháng 11 năm 2007Việt Nam đã chính thức trở thanh thành viên của tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO. Đã hình thành một làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Xu thế đó đã tạo nên môi trường cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời cũng xuất hiện sự cạnh trạnh giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũ và mới ở nước ta về: công nghệ, thông tin, máy móc hiện đại, chất lượng quản lý và chất lượng sản phẩm .Cuộc cách mạng công nghệ thông tin xuất hiện những năm 80 của thế kỉ XX, giờ đây đã phát triển mạnh mẽ hơn trở thành “Kỷ nguyên công nghệ thông tin”. Điều này đã bắt buộc các doanh nghiệp việt nam cũng như doanh nghiệp đầu tư nước ngoài …phải ứng dụng các thiết bị, máy móc hiện đại mới nhất vào trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất của mình.Thông tin trở thành yếu tố tiên quyết quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp. Để tạo tiềm lực cạnh tranh cho chính mình, các doanh nghiệp thực hiện việc cải tiến công nghệ và dây chuyền sản xuất đồng thời cũng cải cách mô hình tổ chức quản lý sản xuất của mình cho phù hợp hơn. Vì vậy việc xây dựng, tổ chức các văn phòng hiện đại và quá trình thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin được các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm và chú trọng xây dựng .
                     Kỷ nguyên công nghệ thông tin đã tạo ra các thiết bị văn phòng hiện đại trợ giúp cho việc xây dựng và tổ chức các văn phòng hiện đại. Đây là nhân tố quyết định chất lượng của việc quản lý sản xuất và của cả quá trình sản xuất. Một văn phòng hiện đại của các doanh nghiệp đã và đang xây dựng không thể thiếu nhân tố con người, nhất là người thu thập, quản lý, xử lý và lưu trữ thông tin.Lưu Trữ Viên và Quản Trị Viên Hành Chính Văn Phòng là một trong những nhân sự quan trọng của mô hình văn phòng hiện đại hiện nay. Với tư cách là người thu thập, quản lý, cung cấp cho lãnh đạo thông tin và lưu trữ thông tin Lưu Trữ Viên và Quản Trị Viên Hành Chính Văn Phòng trở thành nồng cốt của các văn phòng hiện đại như thế. Bằng kỹ năng, chuyên môn , nghiệp vụ của mình các Lưu Trữ Viên và Quản Trị Viên Hành Chính Văn Phòng là người trực tiếp xây dựng và tổ chức các văn phòng hiện đại cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài . Đồng thời cũng là người trực tiếp ứng dụng các máy móc hiện đại vào việc thu thập, quản lý, cung cấp cho lãnh đạo và lưu trữ thông tin cho các doanh nghiệp. Việc xây dựng văn phòng hiện đại và làm chủ thông tin đã quyết định toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như năng xuất, hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Chính vì thế cử nhân Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng sẽ là sự lựa chọn nhân sự đúng đắn của các nhà đầu tư nước ngoài cho văn phong hiện đại của mình hiện nay. Tuy nhiên để đáp ứng những yêu cầu của nhà tuyển dụng sinh viên Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng phải có một trình độ chuyên môn cao, có khả năng giao tiếp tốt đồng thời phải có sự am hiểu sâu sắc về luật lao động ,luật kinh tế ,luật thương mại ,nghiệp vụ kế toán và có trình độ ngoại ngữ –tin học cao …
                          Việc xây dựng ,tổ chức các văn phòng hiện đại với các máy móc hiện đại yêu cầu các Lưu Trữ Viên và Quản Trị Viên Hành Chính Văn Phòng phải nắm bắt được kỹ năng sử dụng thành thạo các máy móc hiện đại đó như :sử dụng thành thạo máy vi tính, máy photo copy, biết truy cập thông tin bằng intranet,internet…Đồng thời trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng gắn với các luật định của nhà nước Việt Nam chính vì vậy trình độ về pháp luật của Lưu Trữ Viên và Quản Trị Viên Hành Chính Văn Phòng và truy cập thông tin pháp luật thường xuyên sẽ là nguồn cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các nhà lãnh đạo. Một yêu cầu bức thiết nhất của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Lưu Trữ Viên và Quản Trị Viên Hành Chính Văn Phòng là trình độ ngoại ngữ để có thể soạn thảo các văn bản bằng song ngữ. Còn rất nhiều yêu cầu của các nhà đầu tư đối với các Lưu Trữ Viên và Quản Trị Hành Chính Văn Phòng như khả năng giao tiếp, khả năng sắp xếp lao động khoa học, kế toán, khả năng tổ chức các hội nghị , hội thảo …
                       Nhưng chúng ta hãy nhìn lại chất lượng đào tạo cử Nhân Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng ở trường ĐHKHXH & NV TP.HCM hiện nay như thế nào? Đã đáp ứng yêu cầu đặt ra của các nhà tuyển dụng hay chưa ? Khi mà đội ngủ Giảng viên của bộ môn Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng hiện nay đang thiếu và yếu, hệ thống giáo trình còn đang thiếu và còn mang tính chắp vá thì những yêu cầu trên hiên nay chúng ta chưa đáp ứng được. Mặt khác chương trình đào tạo của Nhà Trường hiện nay đối với ngành Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng còn rất yếu về khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình đào tạo của trường so với chương trình đào tạo của khoa Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng trường ĐH KHXH & NV HN còn khác xa . Đồng thời số học trình cho các môn chuyên ngành còn quá ít. Điều dó dẫn tới chuyên môn, nghiệp vụ của cử nhân Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng còn yếu và chưa đáp ừng được những yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Đó là chưa kể đến việc chương trình đào tạo của trường chúng ta hiện nay còn thiếu một số môn nghiệp vụ bổ trợ như: Luật kinh tế ,luật thương mại ,luật lao động ,kế toán , các môn thuộc khối kiến thức toán tự nhiên …
                    Từ thực tiễn của bộ môn Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng là một bộ môn mới được thành lập từ năm 2000 đến nay. Đồng thời điều kiện của trường hiện nay còn thiếu đội ngủ Giảng viên phải hợp đồng hỗ trợ với các cơ quan tổ chức hữu quan ngoài trường. Mặt khác Bộ môn hiện nay vẫn chưa có hệ thống giáo trình hoàn thiện cho nên những khó khăn đang gặp phải lúc này là tất yếu và mang tính khách quan .
                        Nhưng yêu cầu của xã hội thời kỳ mở cửa và hội nhập không cho phép chúng ta đào tạo ra đội ngủ cán bộ Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng yếu về chuyên môn nghiệp vụ và chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Những chính sách cải cách hành chính của nhà nước Việt Nam, việc gia nhập WTO, việc xây dụng, tổ chức các văn phòng hiện đại trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức cơ quan Đảng, Nhà nước buộc cử nhân Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng chỉ có hai lựa chọn hoặc là dáp ứng tốt mọi yêu cầu hoặc là chấp nhận đào thải. Chính vì vậy mỗi một sinh viên Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng chúng ta hiện nay phải nhận thức rõ điều này. Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình bằng việc tự học và nghiên cứu sâu về các môn học chuyên ngành của mình. Mặt khác phải tự mình bổ sung các khối kiến thức còn thiếu cho chính mình để đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.
                     Tuy nhiên trước mắt nhà trường mà đặc biệt khoa Lịch Sử cần cải tiến chương trình đào tạo của ngành Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng để dần dần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Đặc biệt cần đào tạo chuyên sâu khối kiến thức chuyên ngành cho sinh viên bằng việc nâng số học trình cho các môn chuyên ngành Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng . Đồng thời cũng cần bổ sung đội ngủ Giảng viên, giáo trình và các môn học chuyên ngành bổ trợ khác nhằm ngày càng nâng cao và hoàn thiện chất lượng đào tạo của trường. Ngoài ra Khoa và Nhà Trường nên tổ chức cho sinh viên thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và trong nước.
                           Trên đây là những suy nghĩ và mong muốn thiết tha của hầu hết sinh viên Bộ môn Lưu Trữ và Quản Trị Văn Phòng, khoa Lịch Sử ,trường ĐHKHXH & NV TP.HCM, những người đã và đang theo học và chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tử với thị trường lao động thời kỳ mở cửa, hội nhập đầy cạnh tranh khốc liệt. Kính mong Ban giám hiệu trường và Ban chủ nhiệm khoa xem xét, tạo điều kiện, giúp đỡ cho chúng em được toại nguyện.
09/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
2 trong số 2
Quy chuẩn về văn bản và lưu trữ chưa thống nhất.
10/02/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
Bạn cũng có thể quan tâm
bạn thấy khó khăn như thế nào khi kính là 1 vật bất ly thân?
khó khăn đây..................?
taị sao dương vật của em không hé miệng, gây cho em khó khăn khi vệ sinh??
Thuận lợi-khó khăn khi có-không có bạn gái??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp