Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bài tập toán hình học lớp 10??
Cho parabol (P) : y^2=2px. Với mỗi điểm M trên (P) (M khác 0) , gọi M' là hình chiếu của M trên Oy và I là trung điểm của đoạn OM'. Chứng minh rằng đường thẳng IM cắt parabol đã cho tại một điểm duy nhất?
Khoa học & Toán học 20/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Hướng dẫn:

Gọi M(a^2/(2x), a) thuộc parabol
M' là hình chiếu của M trên Oy => M' (0, a)
I trung điểm OM' => I(0, a/2)

có tọa độ M, I bạn viết được phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm M, I.

Muốn đường thẳng IM cắt parabol đã cho tại một điểm duy nhất, chỉ cần chứng minh pt hoành độ giao điểm giữa đường thẳng IM và parabol có 1 nghiệm duy nhất.
21/05/2013 Đăng bởi Siro Vu
Bạn cũng có thể quan tâm
Toán học
Toán đại lớp 10 cần giúp
toan ancol
Vật lý lớp 10 cần giúp
Toán học, ai vô!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp