Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tỷ giá bình quân liên ngân hàng là gì?
Tín dụng | Ngân hàng 09/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
1/ http://tailieu.vn/tim-kiem/tai-lieu/t%E1%BB%B7%20gi%C3%A1%20b%C3%ACnh%20qu%C3%A2n%20li%C3%AAn%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng.html

2/ Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất mà các ngân hàng áp dụng với nhau trên thị trường liên ngân hàng.

Lãi suất liên ngân hàng được ấn định hàng ngày (vào buổi sáng). Lãi suất liên ngân hàng được hình thành dựa trên quan hệ cung-cầu tiền trung ương của các tổ chức tin dụng và chịu sự chi phối bởi lãi suất tái cấp vốn của ngân hàng Nhà nước.

Hiện nay, ngân hàng Nhà nước đang áp dụng chính sách điều chỉnh lãi suất mới nên có những quy định mới về lãi suất, nên để hiểu rõ hơn bạn nên vào trang web của ngân hàng nhà nước để biết rõ hơn www.sbv.gov.vn

3/ http://www.saga.vn/Taichinh/Thitruong/Nganhang/11216.saga
09/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
2 trong số 3
Là giá trị trung bình được so sánh giữa hai loại tiền đồng.
Mềnh không đọc tài liệu tài chính ngân hàng nhiều, cũng không chắc lắm.
09/02/2011 Đăng bởi Mr. X
3 trong số 3
La ty gia ma NHNN quy dinh cho cac ngan hang thuong mai thuc hien cac giao dich voi khach hang trong bien do cho phep. (gio la 1 %)
11/02/2011 Đăng bởi PMN
Bạn cũng có thể quan tâm
Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) của Cộng Hòa Nam Phi
Vì sao ngân hàng niêm yết tỷ giá mua vào bằng tỷ giá bán ra?
Ý nghĩa hoạt động của ngân hàng TMCP Quân đội
Vì sao lợi nhuận ngân hàng bằng lợi nhuận bình quân
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp