Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cân bằng jùm cái As2S3+HNO3+H2O->H3AsO4+H2SO4+NO
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 16/03/2012 Đăng bởi uiuiyaya
Câu trả lời
1 trong số 3
trả lời câu hỏi hay làm bài dùm
16/03/2012 Đăng bởi phuhuunew
2 trong số 3
3As2S3+28HNO3+4H2O->6H3AsO4+9H2SO4+28NO
16/03/2012 Đăng bởi khactu_96
3 trong số 3
As2S3 +20H2O - 28e --> 2AsO4(3-) + 3SO4(2-) +40H(+)|3
NO3(-) +4H(+) +3e --> NO + 2H2O ________________|28
3As2S3+60H2O+28NO3(-)+112H(+)-->6AsO4(3-)+9SO4(2-)+120H(+)+28NO+56H2O
3As2S3+4H2O+28NO3(-)--> 6AsO4(3-)+9SO4(2-)+28NO + 8H(+)
=======================================================
3As2S3+28HNO3+4H2O=6H3AsO4+9H2SO4+28NO
17/03/2012 Đăng bởi oldgoatcrazy
Bạn cũng có thể quan tâm
Cân bằng PTHH
cho H2S+I2+H2O
[Hóa 9] Giúp em giải bài tập này với (cần gấp)?
Cu(NO3)2 + H2SO4(đặc) --> ?
ai làm hộ bài này với??????
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp