Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Engineering-Pool, what does it mean?
Xã hội | Nghệ thuật | Võ thuật 03/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Có thể được hiểu :
- Cả 2 bên A & B " cùng góp chung công nghệ kĩ thuật " để làm chung một công việc nào đấy được nêu ra trông hợp đồng
21/02/2011 Đăng bởi letuyenk51
2 trong số 2
Chắc là cả hai cùng hợp tác để làm cái gì đó liên quan đến kĩ thuật và viết hợp đồng!
15/03/2011 Đăng bởi Minh Hạnh
Bạn cũng có thể quan tâm
What does "It's lucky it's dark" mean?
"straw that breaks the camel's back" what does this proverbial mean?
what does reunion mean?
what does ru yi mean ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp