Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách sử dụng từ little và few trong tieng anh
Âm nhạc 09/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Trước hết chúng ta dùng much và little với các danh từ không đếm được.

Ví dụ: much time, much luck, little energy, little money

Chúng ta dùng many và few với các danh từ số nhiều đếm được.

Ví dụ: many friends, many people, few cars, few countries,…v.v

Chúng ta dùng a lot of /lots of / plenty of với các danh từ không đếm được, ví dụ: a lot of luck, lots of time, plenty of money và danh từ đếm được số nhiều, ví dụ: a lot of people, lots of books, plenty of ideas

Ta dùng plenty of với nghĩa là nhiều cái gì đó nhưng có sắc thái nhấn mạnh sự dư thừa.

Ví dụ:

There is no need to hurry. I’ve got plenty of time. (Không việc gì phải vội. Chúng ta có rất nhiều thời gian hoặc Chúng ta có thừa thời gian)

Điều đáng chú ý tiếp theo là chúng ta dùng “much” và “many” chủ yếu trong các câu phủ định và câu hỏi.

Ví dụ:

I didn’t spend much money. (Tôi không tiêu hết nhiều tiền)

Have you got many friends? (Cậu có nhiều bạn không?)

Trong các câu khẳng định, chúng ta thường dùng “a lot of” nhiều hơn. “Much” rất ít dùng trong câu khẳng định. Ví dụ ta nói:

We spent a lot of money. (Chúng tôi tiêu hết nhiều tiền) chứ ta không nói We spent much money

hoặc: There has been a lot of rain recently. (Gần đây trời mưa rất nhiều) mà không nói là There has been much rain recently.

Nhưng chúng ta lại dùng “too much” trong các câu khẳng định.

Ví dụ:
I can’t drink this coffee. There is too much sugar in it. (Tôi không thể uống được thứ cà phê này. Có quá nhiều đường ở trong)

Tiếp theo, mời bạn tìm hiểu cách dùng của little và a little, few và a few đồng thời so sánh
chúng với nhau.

Trước hết, little và few không có a đứng trước được dùng với nghĩa phủ định.

Ví dụ:
Hurry up! We have little time. (Nhanh lên, chúng ta còn ít thời gian lắm). Cụm little time ở đây có nghĩa tương đương với not much time, not enough time tức là không có nhiều thời gian, không có đủ thời gian.

hoặc:

He is dishonest. He has few friends. (Anh ta không trung thực. Anh ta có rất ít bạn bè). Cụm few friends tương đương với not many hoặc not enough friends.

Chúng ta cũng có thể dùng little và few với trạng từ chỉ mức độ very để nhấn mạnh trong các cụm “very little” và “very few”. Ví dụ:

We have got very little time.

He has very few friends.

a little và a few. A little và a few thường mang nghĩa xác định là “một chút, một ít”.

Ta có các ví dụ sau:

Ví dụ thứ nhất:

Have you got any money? - Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?) A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

Ví dụ thứ hai:
She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.

(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).

Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

Tuy nhiên “Only a few” và “only a little” lại mang nghĩa phủ định. Ví dụ như trong các câu sau:
Hurry up! We’ve only got a little time. (Nhanh lên! Chúng ta chỉ còn chút xíu thời gian thôi đấy)
There were only a few houses in this small village. (Chỉ có một vài, tức là ám chỉ rất ít, ngôi nhà trong làng này)
10/11/2010 Đăng bởi michael1112
Bạn cũng có thể quan tâm
lam the nao de hoc tieng anh mot cach nhanh nhat
tieng anh va tieng mj co khac nhau ko nhi.va nguoi anh noi nguoi mj co hieu 100% ko
Từ điển Tiếng Anh???
PHẦN MÊM Oxford Advanced Learner's Dictionary TRA TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT NTN?
Trong tiếng anh thì "wanna" là "want to" phải không? Và sử dụng wanna, want trong trường hợp nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp