Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
moi nguoi oi giai gium em bai toan nay voi :
1/x-2 - 3/x-6 = 2
day la bai toan lop 9 ve phuong trinh bac hai mot an
Thi cử 23/07/2011 Đăng bởi be meo hoang
Câu trả lời
1 trong số 3
cứ quy đồng lên rồi giải thôi
23/07/2011 Đăng bởi amateur2008
2 trong số 3
x2 là x mũ 2 nhé bạn, A là delta nhé
<=> x- 6 - 3x + 6 = 2( x2 - 2x - 6x +12 )
<=> x2 - 7x +12 = 0
A = 1 => căn A = 1
=> nghiệm  x1 = 4 và x2 = 3
23/07/2011 Đăng bởi HomeAlone
3 trong số 3
DKXD: x#2;x#6.
=> 1/x-2 - 3/x-6 = 2
<=>x-6-3(x-2)     2(x-2)(x-6)
   -----------------=  ---------------   (quy dong)
     (x-2)(x-6)       (x-2)(x-6)
=> x-6-3x+6=2(x^2-6x-2x+12)  (khu mau)
<=> -2x= 2x^2-12x-4x+24
<=> 2x^2-14x+24=0
<=> x^2-7x+12=0  (*)       (chia ca hai ve cua phuong trinh cho 2)
Phuong trinh (*) co: delta= 49-48=1>0   => can (delta)=1
=> Phuong trinh (*) co hai nghiem phan biet:
                       x1= (7+1)/2=4 (thoa man DKXD)
                       x2= (7-1)/2=3 (thoa man DKXD)
KET LUAN: Vay phuong trinh da cho co tap nghiem S={3;4}
Luu y: Tu buoc quy dong, chuyen sang buoc khu mau, ban phai dung dau => chu khong duoc dung dau <=> nha.
Cac buoc con lai dung dau <=> tat.
Lam xong nho so sanh voi DKXD de chon nghiem.
chuc ban thanh cong!!
23/07/2011 Đăng bởi IC1
Bạn cũng có thể quan tâm
Help me! anh chi nao gioi toan do thi ham so lop 12 giai gium em bai nay voi
giai giup em bai toan ( 2^23 + 2^24 + 2^25 ) : ( 2^18 + 2^19 + 2^20 )
Ai giai giup minh bai toan nay voi dang can gap
Nho cac ban giai giup bai toan lop 3.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp