Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Các phương pháp chứng minh 2đường thẳng song song
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 25/03/2012 Đăng bởi dranh.club
Câu trả lời
1 trong số 4
cũng vuông góc với 1 đừng thẳng nào đó
cm 2 góc sole = nhau
25/03/2012 Đăng bởi White Rose
2 trong số 4
nhiều lắm bạn àh
III.Chứng minh các đường thẳng song song
1.sử dụng điều kiên song song ( so le trong = nhau, đồng vị = nhau, trong cùng phía bù nhau )
2.sử dụng liên hệ với đường thẳng thứ ba ( - hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. - hai đoạn thẳng cùng vuông góc với đoạn thẳng thứ ba thì song song với nhau )
3.sử dụng tính chất của đường trung bình ( khi đi wa 2 trung điểm 2 cạnh của tam giác họăc 2 cạnh bên của hình thang thì song song với cạnh thứ ba. )
4.sử dụng tính chất của các tứ giác đặc biệt
5.sử dụng định lí đảo của định lí Talét
6.sử dụng tính chất đối xứng ( hai đoạn thẳng đối xứng nhau wa 1 điểm thì song song với nhau )
7.sử dụng tiên đề Ơclit và phương pháp chứng minh phản chứng ( để chứng minh  đường thẳng a và b // với nhau, ta giả sử chúng cắt nhau tại  điểm A và lí luận để đi đến điều vô lí hoặc trái với giả thiết. ta cũng có thể làm như sau : Qua điểm A thuộc a kẻ đường thẳng a' // b, sau đó chứng minh a' trùng với a.
.............
25/03/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
3 trong số 4
ab // cd, cd // ef => ab // ef. Cái nì ít
25/03/2012 Đăng bởi lonelyspirit
4 trong số 4
Chứng minh trực tiếp :
-Theo định nghĩa
-Theo cách dấu hiệu nhận biết (cặp góc so le trong ,so le ngoài ,góc trong cùng phía ,góc đồng vị ....)
-Chứng minh phản chứng (dựa vào Tiên đề Ơclit)
Chứng minh gián tiếp :
-Chúng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ ba
-Chúng là cặp cạnh đối của họ hình bình hành hoặc là hai cạnh đáy của họ hình thang
-Chúng là đường trung bình và cạnh đáy tương ứng trong 1 tam giác
-Chúng có cùng hệ số góc
.........
25/03/2012 Đăng bởi hoa ban điện biên
Bạn cũng có thể quan tâm
hỏi
bleed
The first song!!!
chom sao song tu
Tai sao con nguoi phai song
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp