Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Kích thước chuồng gà đẻ (thiết kế dạng lồng), ai biết xin giúp với??
Vật nuôi 08/12/2010 Đăng bởi Cùng Nhau Cười
Câu trả lời
1 trong số 1
Gà đẻ cũng phải tùy loại,như gà công nghiệp to con thì cần kích thước khác với gà ri nhỏ con.
Ngoài ra kích thước thước chuồng gà bao nhiêu là do bạn ước lượng,gà đẻ thì ko cần nhiều diện tích như gà thịt đâu.
Nếu nuôi công nghiệp thì hiện giờ ngoài thị trường có bán lồng làm sẵn đó.bạn có thể mua về ráp.gà công nghjệp thì khoản 3 con một ô.
27/02/2011 Đăng bởi MINH TRỌNG
Bạn cũng có thể quan tâm
Có ai biết chỉ cho mình cách làm lồng để nuôi gà đẻ trứng với.
Vì sao kích thước dương vật mỗi nơi mỗi khác?
Cách phân biệt 1 quả trứng gà và 1 quả trứng vịt có kích thước bằng nhau?
không có gà trống gà mái có đẻ và ấp không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp