Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
để lưu hình ảnh trên mạng vào máy tính ta làm như thế nào?
Phần cứng máy tính | Phần mềm máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Bạn chuột phải vào bức ảnh đó rồi chọn Save image
12/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
2 trong số 2
Bạn nhấp chuột phải vào ảnh rồi chọn Save Picture As và dẫn về ổ đĩa cần lưu.
05/02/2011 Đăng bởi DaLi 57
Bạn cũng có thể quan tâm
đưa ảnh lên mạng!
làm sao để đăng ảnh lên mạng đây. các bạn giúp mình với
Ảnh G+ bị sao vậy?
iSCSI SAN là gì ?
đưa ảnh bé lên mạng bằng cách nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp