Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
sin^6+cos^6=1-1/2sin^2(2x)
Khoa học và Giáo dục 13/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Với 0<X<90 thì trị nhỏ nhất của Sin^6 X + Cos^6 X tại X bằng bao nhiêu
cac ban giai dum minh bai nay: (1-2sinx)cosx / (1+2sinx)(1-sinx)=sqrt(3)
Tìm các nghiệm trên ( pi/3;3pi) của pt: sin(2x +(5pi/2)) - 3cos(x - (7pi/2)) = 1 + 2sinx
Giúp mình bài py lượng giác này với..?
Giải phương trình
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp