Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ngày 25 tháng 12 âm lịch là ngày bao nhiêu dương lịch
Tôn giáo | Du lịch 24/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
28 tháng 01 dương lịch của năm 2011, sao bạn không xem lịch mà vô GGHĐ?
24/01/2011 Đăng bởi stork_white
2 trong số 4
hôm nay là 24/1 dương(tức là 21/12 âm)=>25/12 âm là 28/1 dương.
24/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
bạn hỏi thế đến Ngọc Hoàng cũng không trả lời được. Bạn phải cho biết năm nào?
25/01/2011 Đăng bởi thocmg
4 trong số 4
Bạn vào Trang web về lịch trực tuyến sau nè, có thể hiển thị Âm lịch - Dương lịch theo tháng-năm hoặc từng ngày cụ thể:
http://bachhoa24.com/duong-lich-am-lich-truc-tuyen-n-3375.html
06/02/2011 Đăng bởi greenman
Bạn cũng có thể quan tâm
ngày 28/01/1985 âm lịch là ngày mấy dương lịch
ngày 28 tháng 1 dương lịch năm 2010 là ngày bao nhiêu âm lịch
Ngày 25 tháng 12 năm 1991 âm lịch là ngày mấy dương lịch?
Ngày 01 tháng 10 (âm lịch) năm 1996 là ngày bao nhiêu dương lịch ?
tìm ngày dương giùm mình
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp