Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Đồng tiền nào có mệnh giá thấp nhất thế giới?
Kinh doanh & Tài chính 07/02/2012 Đăng bởi Ai lớp diu
Câu trả lời
1 trong số 2
1 USD, 1 yên, 1 NDT...
07/02/2012 Đăng bởi Clicia
2 trong số 2
Của Venuzuela
07/02/2012 Đăng bởi lovedbsk
Bạn cũng có thể quan tâm
tiền nào có mệnh giá thấp nhất?
cho mười đồng tiền làm thế nào để tổng bằng 100.000đ trừ hai mệnh giá 1000đ va 10.000đ
Bây giờ thu và chi tiền tờ mệnh giá nhỏ nhất là 500 đồng, 1000đồng. Tờ lớn nhất 500000đ ( rất chẵn).
cầu thủ chuyên nghiệp nào có chiều cao thấp nhất thế giới ?????
rút tiền trên paybox như thế nào? Có ai biết share cho mình với. Thanks.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp