Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào ? người ta thường chiết cành đối với những loại cây nào ?
Khoa học và Giáo dục | Thi cử 03/12/2011 Đăng bởi Thái Quỳnh Mai
Câu trả lời
1 trong số 2
Chiết cành là khắc cho nó vết thương xong băng bó lại.
Thường chiết các loại cây có nhánh. :d

Dâm cành là chặt xuống chôn thôi.
05/12/2011 Đăng bởi Aom
2 trong số 2
*Chiết cành khác với giâm cành:
-Chiết cành:
+ Làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới
+ Cây ra rễ phụ chậm.
- Giâm cành :
+Cắt một đoạn cành có đủ mắt , chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ phát triển thành cây mới.
+Cây ra rễ phụ nhanh.
*Người ta thường chiết cành với những loại cây:
Cam, chanh bưởi, na , vải, cà phê...
09/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Đặc điểm của phương pháp giâm cành, ghép mắt, chiết cành ?
ưu nhược điểm của gieo trồng bằng hạt và cây con
Tại sao người ta cắt 1 phần trên cây để tạo giống?
Cái gì ngăn sự thoát hơi nước ở lá cây?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp