Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào dùng thì tương lai tiếp diễn?
Thông tin | Truyện tranh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
hì tương lai tiếp diễn  

Định nghĩa:

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

           Ví dụ:  We'll be having lunch on the beach this time next week.

Cách dùng:Hành động diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong tương lai

Ví dụ:  They won't (will not) be living in Paris this time next year.Các từ thường đi kèm:  

This time next (week, month, year)/ tomorrow, in X's time (two week's time),Cấu trúc

Khẳng định

S+will+ be +V-ing

I'll (will) be cooking dinner when you arrive

Phủ định

S+will not (won’t) + be+ V-ing

They won't (will not) be living in Paris this time next year.

Nghi vấn

Will+ S+ be+ V-ing?

                        What will you be doing next week at this time?
02/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
2 trong số 2
được dùng trong những trưởng hợp sau:
              -nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.
              -Hành động diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong tương lai
05/02/2011 Đăng bởi pe_baby_candy_lovely
Bạn cũng có thể quan tâm
Ý em muốn hỏi là always có dùng trong thì hiện tại tiếp diễn không ạ????
Một câu hỏi nhỏ?
vào lúc mấy giờ ngày 23/7 sẽ diễn ra trận đấu QATAR-VIỆT NAM VÀcó truyền hình trực tiếp không ?
Xuân Lan bảo không dùng hàng hiệu thì không có tương lai, có ai không có tương lai như tôi không?
co ai biết con đương đi đến tương lai nhanh nhất hong?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp