Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tiếng kêu của tắc kè báo hiệu về điều gì....Mong các bạn có ai biết thì cho tôi tham khảo
Internet 12/07/2011 Đăng bởi … Ñhø¢ … ¶«hø¢ … ¥ï … ¥€µ …
Câu trả lời
1 trong số 5
Báo hiệu cho bạn biết là có tồn tại ít nhất 2 con tắc kè tại đó
12/07/2011 Đăng bởi bsletuan
2 trong số 5
thứ nhất tiếng kêu của nó "tắc kè tắc kè" là tiền vô tiền vô, ... bạn sướng nha!!
thứ hai: có khách có khách, ....chà chà khách quý nha!!
thứ ba là ...nhà bạn có ít nhất 2 con tắc kie: con đực, con cái!!@@
12/07/2011 Đăng bởi hoa hồng có gai
3 trong số 5
Tắc kè kêu vào mùa sinh sản hoặc khi thời tiết thay đổi
Dân gian có câu  "chẵn mưa ,thừa nắng " nghĩa là nó kêu số tiếng chẵn trời sẽ mưa ,số tiếng lẻ thì trời nắng đó bạn
12/07/2011 Đăng bởi hoa ban điện biên
4 trong số 5
Nghe để biết thời tiết cũng đúng. Tìm con cái  trong mùa sinh sản,đúng 1 phần,nó kêu suốt năm tháng.Báo cho đồng loại biết : lãnh thổ là của tao,cũng đúng
Lại thêm :2 tiếng là tiếc tiền,vì Thạc sùng thua cuộc thi của :
Hạng Vũ anh hùng,ngộ Thiên không nhi táng quốc
Thạch sùng hào phú,ngộ Địa kiếp dĩ vong gia
(Tài giỏi,anh hùng như Hạng vũ,đến hạn Thiên không,mà mất nước.Giàu có nứt đố đổ vách,tưởng như không thiếu 1 thứ gì,thế mà đến hạn Địa kiếp, lại gặp đại- tiểu hạn trùng phùng,mất hết vào tay kẻ khác...)
13/07/2011 Đăng bởi Sơn ca thăng
5 trong số 5
bao mua he  ve
02/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tắc kè giờ giá thế nào?ai quan tâm tắc kè vào đây!
con tắc kè đó còn ko?
ăn thịt tắc kè được không ?
Tại sao bầu trời có màu sắc.. như tắc kè ?
giải trí
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp