Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ngân sách Nhà nước là gi?
Pháp luật 13/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
chắc chắn liên quan đến tiền =p~
13/11/2010 Đăng bởi ng0canh.kjss
2 trong số 5
là cái tên của tiền bạc người dân nộp cho nhà nước có nhiều khoản nộp cho nhà nước như phí phụ phí,thuế,tiền phạt
gom lại cho vào ngân sách
ngân sách đó được để trong kho bạc
13/11/2010 Đăng bởi EchOp
3 trong số 5
Theo Các nhà kinh tế Nga quan niệm: Ngân sách nhà nước là bảng liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong một giai đoạn nhất định của quốc gia. Luật Ngân sách Nhà nước của Việt Nam đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002 định nghĩa: Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

Sự hình thành và phát triển của ngân sách nhà nước gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của kinh tế hàng hóa - tiền tệ trong các phương thức sản xuất của cộng đồng và nhà nước của từng cộng đồng. Nói cách khác, sự ra đời của nhà nước, sự tồn tại của kinh tế hàng hóa - tiền tệ là những tiền đề cho sự phát sinh, tồn tại và phát triển của ngân sách nhà nước.

Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương là ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân.
14/11/2010 Đăng bởi Thành
4 trong số 5
Đại loại là những khoảng tiền bạc mà Doanh nghiệp, người dân nộp cho nhà nước > gom lại cho vào ngân sách >
ngân sách đó được để trong kho bạc > còn dùng để làm gì thì phải hỏi mấy ÔNG ấy.
14/11/2010 Đăng bởi Girl Shock
5 trong số 5
là nơi ta không tác động được
20/04/2011 Đăng bởi Duyên - xuân
Bạn cũng có thể quan tâm
vai trò của chi ngân sách nhà nước
đào tạo ngoài ngân sách nhà nước là sao vậy?
tại sao nói ngân hàng nhà nước là ngân hàng của chính phủ?
Khi nào ngân hàng chính sách chuyển tiền sang atm sinh viên ?
sinh viên có thể vay vốn ở những ngân hàng nào thì được????
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp