Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim phan so biet mau hon tu 52 don vi tong giua yu va mau la 86
Khoa học & Toán học | Thi cử 18/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
mẫu + tử = 86
mẫu - tử = 52
=> mẫu = ( 86 - 52 ) : 2 = 69
    tử = 69 - 52 = 17              => phân số cần tìm là : 17/69
Đây là dạng toán tổng hiệu
công thức nè:  C1 :  _số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2 => số bé = tổng - số lớn hoặc số lớn - hiệu
                     C2:   _số bé = ( tổng - hiệu ) : 2 => số lớn = tổng - số bé hoặc số bé + hiệu
19/12/2010 Đăng bởi Jung ill woo
2 trong số 4
hoa tim hoc chua qua lop 4 ah! ma di hoi bai toan ve tim 2 so khi biet tong va hieu cua chung.
18/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
Buồn cười quá!!!
14/03/2011 Đăng bởi Tuxedo
4 trong số 4
goi tu so la x (0<x<52), mau so la y (y#0, 52<y<86)
ta co: x+y=86  (1)
         y-x=52  (2)
tu (1) rut x ra ta duoc x=86-y
the x vao (2) ta co
         y-(86-y)=52
<=>    y-86+y=52
<=>    2y=52+86
<=>    2y=138
<=>    y=69
the y=69 vao phuong trinh (1) ta co
     x+69=86                  
<=>x=86-69=17
=>x=17 va y=69
vay phan so can tim la 17/69
day la cach lam cua hoc sinh lop 8 day pan ak giai theo cach lap phuong trinh day
neu pan chua hoc ve phuong trinh thi hay lam theo cach cua jung ill woo ay hj
day la cach cua hoc sinh tieu hoc day
26/05/2011 Đăng bởi thuy dung
Bạn cũng có thể quan tâm
su khac nhau giua mau nguoi lon va mau tre em
mau bao cao tong ket nam hoc 2009-2010 cua sinh vien
tai sao vi sinh vat chet lai co the bat mau gram tot hon vi sinh vat chet
mot so huu ti co mau bang 10 lon hon -3/4 va be hon -3/5
mot so huu ti co mau bang 10 lon hon -3/4 va be hon -3/5
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp