Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nộp bảo hiểm thất nghiệp từ khi nào ?
Bảo hiểm | Bảo hiểm dưỡng lão 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định: người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương, tiền công tháng; người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng và Nhà nước sẽ hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
22/03/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
2 trong số 4
® 01.2009
17/03/2011 Đăng bởi 24hnet
3 trong số 4
Theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký.

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.
Người thất nghiệp được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện sau: đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp; đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của  người  lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được thực hiện như sau: 3 tháng, nếu có đủ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng BHTN; 6 tháng nếu có đủ từ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng BHTN; 9 tháng nếu có đủ từ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng nếu có đủ từ 144 tháng đóng BHTN trở lên.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với thời gian không quá 6 tháng tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng  tháng, được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí do cơ quan lao động thực hiện thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm; được hưởng chế độ bảo hiểm y tế do tổ chức BHXH đóng.
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm hoặc bị tạm giam. Nếu sau 2 lần từ chối nhận việc làm do tổ chức BHXH giới thiệu mà không có lý do chính đáng sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
30/07/2011 Đăng bởi Lamvt
4 trong số 4
bao hiem that nghiep co tu khi nao
22/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao giáo viên phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?
Bảo hiểm trợ cấp lao động thất nghiệp ở việt nam chế độ như thế nào ?
khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có còn được hưởng trợ cấp thôi việc của công ty hay không?.
Khi nào được hưởng trợ cấp bhtn??
Bảo hiểm!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp