Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
kevin là gì?
Xã hội 08/08/2011 Đăng bởi must
Câu trả lời
1 trong số 6
chỉ là tên gọi
08/08/2011 Đăng bởi N.K.A.T
2 trong số 6
Tên thôi.
08/08/2011 Đăng bởi Cô Úc
3 trong số 6
- Nếu là Kelvin:
Trong hệ thống đo lường quốc tế, kelvin là một đơn vị đo lường cơ bản cho nhiệt độ. Nó được kí hiệu bằng chữ K.
Mỗi độ K trong nhiệt giai Kenvin (1K) bằng một độ trong nhiệt giai Celsius (1 °C) và 0 °C ứng với 273,15K.
Thang nhiệt độ này được lấy theo tên của nhà vật lý, kỹ sư người Ireland William Thomson, nam tước Kelvin thứ nhất.
- Nếu chỉ là Kevin:
Thì đó chỉ là 1 cái tên như bao cái tên khác trên thế giới loài người!
08/08/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
4 trong số 6
Là một trong số hàng tỉ cái tên gọi bình thường
08/08/2011 Đăng bởi Amethyst
5 trong số 6
Chỉ là tên gọi của một người nào đó.
Hoặc là đơn vị đo lường nhiệt độ
08/08/2011 Đăng bởi FC.Barcelona
6 trong số 6
Giáo viên tiếng anh mình hay đặt người đẹp trai là kenvin mình cũng k hiểu tại sao
28/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp