Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chi gioi xay dung
Chi gioi do la gi?Thanh that cam on.
Xã hội 16/05/2011 Đăng bởi Demen
Câu trả lời
1 trong số 1
Chỉ giới xây dựng (Chỉ giới đỏ) là đường giới hạn việc xây dựng công trình trên mặt bằng khu đất. CGXD có thể nằm trong phạm vi khu đất được cấp để xây dựng công trình mà không trùng với biên giới của khu đất được cấp ấy. Việc định ra CGXD nhằm bảo đảm khoảng không gian lưu lại để bảo vệ cho các công trình công cộng khác (tầm nhìn, khoảng cách an toàn cho đường điện cao thế và những lí do khác). CGXD do cơ quan quản lí quy hoạch đô thị hoặc quản lí quy hoạch xây dựng vạch trong bản đồ cấp giấy phép sử dụng đất

Tất nhiên là không được phép khi đã có lan ke hàng rào rồi.
16/05/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Bạn cũng có thể quan tâm
Chi gioi do(xay dung)
Thu tuc xin giấy phep xay dung ?
Su van dung moi quan he bien chung giua vat chat va y thuc cua Dang ta trong cong cuoc xay dung dat nuoc ta hien nay
neu tay cua nguoi nam gioi dung vao duong vat cua minh ma dinh tinh trung roi dung vao am dao nguoi nu lieu co sao k?
chung minh Hoa Ki co nen nong nghiep phat trien bac nhat the gioi.Giai thich nguyen nhan
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp