Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích mối quan hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng
Tín dụng 25/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Tín dụng thương mại là cơ sở cho tín dụng ngân hàng phát triển. Tín dụng thương mại tạo ra thương phiếu cho ngân hàng cấp tín dụng dưới dạng chiết khấu thương phiếu, khoản tín dụng đó cũng đã được đảm bảo bằng một lượng hàng hóa. Tín dụng thương mại phát triển còn làm cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mở rộng quy mô, cần nguồn vốn nhiều hơn nên thúc đẩy sự phát triển của tín dụng ngân hàng.
Tín dụng ngân hàng phát triển làm cho tín dụng thương mại phát triển. Tín dụng ngân hàng bảo lãnh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chưa quen biết nhau trên thị trường mua bán chịu với nhau. Việc chiết khấu thương phiếu đã làm tăng tính thanh khoản cho thương phiếu. Ngân hàng cung vốn cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh làm cho tín dụng thương mại cũng phát triển.
25/12/2011 Đăng bởi Lê Thảo
Bạn cũng có thể quan tâm
Học sinh lớp 10 có được làm thẻ tín dụng không. cách làm thế nào
Vì sao nói tín dụng và bảo hiểm là trung gian tài chính?
Nên vay tiêu dùng, vay tín chấp ở đâu??
ngân hàng sẽ tính lãi cho khách hàng ngay sau khi ký hợp đồng tín dụng đúng hay sai
vì sao nhà quản trị cần sử dụng cần sử dụng công cụ phân tích ma trận SWOT trong lập kế hoạch
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp