Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao chủ thể pháp luật phải có năng lực hành vi khi tham gia quan hệ pháp luật?
Pháp luật | Luật sư 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Chủ thể không có năng lực hành vi thì không thể tham gia vào quan hệ pháp luật". Điều này nghe có vẻ đúng mà hóa ra...
Quan hệ pháp luật bản chất là quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội, nhưng có rất nhiều quan hệ xã họi chưa phải là quan hệ pháp luật.
Trong khi tham gia vào các quan hệ xã hội không mang tính pháp lý thì có quy chuẩn nào về chủ thể tham gia không?
Đối với một số quy định trong giáo hội thì ngoài lựa chọn giới tính hay những quy chuẩn khác chon lọc người tham gia, người ta cũng không nói về cái gọi là năng lực hành vi.
Nghĩa là khái niệm "năng lực hành vi" là một khái niệm có sau khi có sự xuất hiện của Nhà nước và pháp luật.
Trong quan hệ pháp luật, không phải cứ có đủ năng lực hành vi thì đều được coi là hoàn thiện.
Tôi minh chứng cho bạn thấy rằng có những quan hệ pháp luật khi một bên tham gia giao dịch mà không đủ năng lực hành vi dân sự nhưng giao dịch đó hoàn toàn không bị vô hiệu.
Trường hợp người được thừa kế là ví dụ điển hình, Di chúc là ý chí của người để lại di sản mong muốn người nhận di sản theo di chúc được hưởng di sản đó mà họ cũng không quan tâm về năng lực hành vi của người hưởng di sản.
Thừa kế theo luật cũng vậy, các đồng thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự( BLDS ), không có một quy định nào bắt buộc người hưởng di sản theo pháp luật phải có đầy đủ NLHV.
23/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao lại vi phạm pháp luật?
Những người như thế nào được coi là chủ thể pháp luật?
Hỏi đáp pháp luật / một người chỉ bị coi là có tội khi nào??
Hảy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các văn bản Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh ?
Những hành vi vi phạm pháp luật?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp