Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
5 nen kinh te lon nhat the gioi hien nay
Khoa học và Giáo dục 10/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
có cả 10 luôn nè:
1. Mỹ

- Tổng GDP tính theo PPP:  13.860 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 78,5%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 20,6%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 0,9%

2. Trung Quốc

- Tổng GDP tính theo PPP:  7.043 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 39.5%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 49.5%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 11%

3. Nhật Bản

- Tổng GDP tính theo PPP:  4.305 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 73.3%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 25.2%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 1.5%

4. Ấn Độ

- Tổng GDP tính theo PPP:  2.965tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 55%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 28.4%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 16.6%

5. Đức

- Tổng GDP tính theo PPP: 2.833 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 69.5%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 26.9%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 0.9%

6. Anh

- Tổng GDP tính theo PPP: 2.147 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 75.5%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 23.6%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 0.9%

7. Nga

- Tổng GDP tính theo PPP: 2.076 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 56.3%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 39.1%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 4.6%

8. Pháp

- Tổng GDP tính theo PPP:  2.067 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 77.3%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 20.7%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP:2%

9. Brazil

- Tổng GDP tính theo PPP:  1.838 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 64%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 30.8%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 5.1%

10. Italia

- Tổng GDP tính theo PPP:  1.800 tỷ USD

- Đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP: 69.3%

- Đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP: 32%

- Đóng góp của ngành nông nghiệp trong GDP: 5%
10/09/2011 Đăng bởi vipket
Bạn cũng có thể quan tâm
Tai sao google lon manh nhat the gioi?
ho nuoc ngot nao lon nhat the gioi
Dieu ki dieu co thuc su hien dien tren the gioi nay?
Diem th­uong, Diem danh tieng lon nhat la bao nhieu ? Nho nhat la bao nhieu ?
tich cua so lon nhat co 2 chu so va so lon nhat co 1 chu so
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp