Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để xóa một phần mềm trong máy?
Bảo mật | Phần mềm 12/03/2011 Đăng bởi muangau
Câu trả lời
1 trong số 1
Gỡ bỏ 1 phần mềm: Start>(seting)> Control panel> Add/remove program (hoặc uninstall a program)> chọn phần mềm cần gỡ bỏ> remove (hoặc uninstall)
12/03/2011 Đăng bởi dokakapro
Bạn cũng có thể quan tâm
làm sao cho máy tính mình "nhẹ" đi?không ỳ ạch nữa...?
làm sao để gỡ phần mềm trong máy tính?
rành về phần mềm?
các bạn cho mình hỏi tại sao máy tính của mình không cài đặt được phần mềm photoshine
PHẦN MỀM SỬA LỖI VI TÍNH?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp