Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách mạng tư sản là gì
Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Internet 23/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 13
Là cuộc cách mạng nhằm lật đổ giai cấp phong kiến, với đủ mọi tầng lớp tham gia, nhưng chủ yếu do giai cấp tư sản tổ chức và lãnh đạo.
23/08/2011 Đăng bởi ghost writer
2 trong số 13
Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
23/08/2011 Đăng bởi Handsome
3 trong số 13
là cuộc cách mạng chính trị nhằm lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập sự thống trị đới với xã hội của giai cấp tư sản.
23/08/2011 Đăng bởi Hoangtu_xuban
4 trong số 13
em yêu tư bản ^o^ moa moa
23/08/2011 Đăng bởi Raoul Trường
5 trong số 13
........
22/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 13
Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhân dân và quần chúng dể lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Chủ nghĩa tư bản được xác lập và một quốc gia được ra đời.
25/08/2012 Đăng bởi Nguyễn Thị Minh Ý
7 trong số 13
cách mạng tư sản là cuộc chiến tranh do tư sản lảnh đạo vô sản tham gia, nhầm lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
29/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 13
Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
31/08/2012 Đăng bởi abcgfutyrrtgjh
9 trong số 13
la cuoc cach mang do giai cap tu san lanh dao,nham lat do che do phong kien da loi thoi lac hau mo duong cho chu nghia tu ban phat trien,dong luc cach mang la quan chung nhan dan......
28/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 13
Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến đã lạc hậu lỗi thời, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
25/08/2013 Đăng bởi nguyễn thế duy
11 trong số 13
Cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
28/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 13
Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
07/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
13 trong số 13
Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
01/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cần tư vấn về việc mua và sử dụng Sản phẩm dinh dưỡng Herblafile ?
Cái gì làm nên khác biệt về sản phẩm?
tại sao nói cách mạng tháng 8-1945 là cuộc cách mạng xã hội
cách bảo quản nông sản
Tìm game tư duy
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp