Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bạn có nhận xét gì về cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới?
Xã hội 19/03/2011 Đăng bởi Mr VyTuan
Câu trả lời
1 trong số 1
có nên học hỏi theo những tiến bộ trong quản lý kinh tế của phương Tây không?
19/03/2011 Đăng bởi Barcelona
Bạn cũng có thể quan tâm
Về việc thay đổi Quản trị viên
cơ chế quản lí kinh tế trước đổi mới của đảng có đặc điểm?
Tại sao cần an toàn thực phẩm khi chế biến bảo quản ??
nhận xét về quản lý ổ đĩa 2003?
Vì sao có sự khó khăn trong phương thức hoạt động của đảng trong thời kỳ đổi mới ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp