Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giải thích vì sao khí hậu ở bắc mĩ lại có sự phân hóa theo chiều bắc-namvà tây-đông ?
Địa lý | Khoa học tự nhiên 18/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 6
Bắc Mỹ chủ yếu gồm khí hậu ôn đới bao phủ phần lớn Hoa Kỳ và Canada. Tại khu vực ven bờ biển phía Tây từ 20° vĩ bắc đến 50° vĩ bắc thuộc khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Song song với khí hậu hoang mạc là khí hậu núi cao. Phía nam nước Mỹ thuộc khí hậu cận nhiệt đới.

Trên phía bắc (cả đảo Greenland) thuộc khí hậu hàn đới. Mexico bao gồm chủ yếu là khí hậu hoang mạc và khí hậu nhiệt đới
Lý do giải thích cho hiện tượng này như sau:
Thay đổi nhiệt độ bề mặt biển có thể nắm vai trò quan trọng trong việc xác định hướng thay đổi nhiệt độ từng vùng tại Hoa Kỳ. Điều này cũng đóng góp vào sự thay đổi lượng mưa qua các năm hoặc qua các thập kỷ trong 50 năm trở lại đây.
Hơn nữa nếu xét về yếu tố vĩ độ ,vĩ độ càng cao thì càng lạnh ,tuy nhiên còn yếu tố địa hình và ảnh hưởng của các dòng hải lưu , ví dụ :đồng bằng Missisipi tuy có vĩ độ cao hơn việt nam (khí hậu chí tuyến )nhưng do ảnh hưởng của dòng hải lưu gơnxtrim nên khí hậu ở đó gần giống với khí hậu việt nam ,ngược lại tây hoa kỳ do ảnh hưởng của dòng hải lưu lạnh ca li foc li a nên vùng này lạnh hơn rất nhiều , vào sâu một chút sẽ không có mưa bởi dãy Coordie chắn nên tạo ra hoang mạc nê va đa ,cũng bởi ảnh hưởng dòng hải lưu lạnh mà cửa sông San lorent,con đường giao thông huyết mạch với ngũ hồ ,cái nôi của công nghiệp mý mùa đông có thể vẫn đóng băng ,gây khó khăn cho việc giao thương ....,vùng biển Alaska của Hoa Kỳ tuy ở vĩ độ cao nhưng nhờ hải lưu nóng cư rô si ô chảy qua nên vùng này vẫn có thời gian ấm nhất định trong năm.
Đó là một trong số những lý do giải thích sự phân hóa khí hậu như trên.
28/03/2010 Đăng bởi QA.quangdong
2 trong số 6
giải thích sự phân hóa khí hậu
03/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
châu mĩ giáp đại dương nào
03/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
Châu Mĩ giáp với đại dương là thái bình dương, bắc băn dương và đại tây dương
12/01/2014 Đăng bởi khanhvytl2001
5 trong số 6
Bắc Mỹ chủ yếu gồm khí hậu ôn đới bao phủ phần lớn Hoa Kỳ và Canada. Tại khu vực ven bờ biển phía Tây từ 20° vĩ bắc đến 50° vĩ bắc thuộc khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Song song với khí hậu hoang mạc là khí hậu núi cao. Phía nam nước Mỹ thuộc khí hậu cận nhiệt đới.

Trên phía bắc (cả đảo Greenland) thuộc khí hậu hàn đới. Mexico bao gồm chủ yếu là khí hậu hoang mạc và khí hậu nhiệt đới
Lý do giải thích cho hiện tượng này như sau:
Thay đổi nhiệt độ bề mặt biển có thể nắm vai trò quan trọng trong việc xác định hướng thay đổi nhiệt độ từng vùng tại Hoa Kỳ. Điều này cũng đóng góp vào sự thay đổi lượng mưa qua các năm hoặc qua các thập kỷ trong 50 năm trở lại đây.
Hơn nữa nếu xét về yếu tố vĩ độ ,vĩ độ càng cao thì càng lạnh ,tuy nhiên còn yếu tố địa hình và ảnh hưởng của các dòng hải lưu , ví dụ :đồng bằng Missisipi tuy có vĩ độ cao hơn việt nam (khí hậu chí tuyến )nhưng do ảnh hưởng của dòng hải lưu gơnxtrim nên khí hậu ở đó gần giống với khí hậu việt nam ,ngược lại tây hoa kỳ do ảnh hưởng của dòng hải lưu lạnh ca li foc li a nên vùng này lạnh hơn rất nhiều , vào sâu một chút sẽ không có mưa bởi dãy Coordie chắn nên tạo ra hoang mạc nê va đa ,cũng bởi ảnh hưởng dòng hải lưu lạnh mà cửa sông San lorent,con đường giao thông huyết mạch với ngũ hồ ,cái nôi của công nghiệp mý mùa đông có thể vẫn đóng băng ,gây khó khăn cho việc giao thương ....,vùng biển Alaska của Hoa Kỳ tuy ở vĩ độ cao nhưng nhờ hải lưu nóng cư rô si ô chảy qua nên vùng này vẫn có thời gian ấm nhất định trong năm.
Đó là một trong số những lý do giải thích sự phân hóa khí hậu như trên.
17/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
Cần trả lời như này thôi cho ngắn e nhé
Thay đổi nhiệt độ bề mặt biển có thể nắm vai trò quan trọng trong việc xác định hướng thay đổi nhiệt độ từng vùng tại Hoa Kỳ. Điều này cũng đóng góp vào sự thay đổi lượng mưa qua các năm hoặc qua các thập kỷ trong 50 năm trở lại đây.
Hơn nữa nếu xét về yếu tố vĩ độ ,vĩ độ càng cao thì càng lạnh ,tuy nhiên còn yếu tố địa hình và ảnh hưởng của các dòng hải lưu , ví dụ :đồng bằng Missisipi tuy có vĩ độ cao hơn việt nam (khí hậu chí tuyến )nhưng do ảnh hưởng của dòng hải lưu gơnxtrim nên khí hậu ở đó gần giống với khí hậu việt nam ,ngược lại tây hoa kỳ do ảnh hưởng của dòng hải lưu lạnh ca li foc li a nên vùng này lạnh hơn rất nhiều , vào sâu một chút sẽ không có mưa bởi dãy Coordie chắn nên tạo ra hoang mạc nê va đa ,cũng bởi ảnh hưởng dòng hải lưu lạnh mà cửa sông San lorent,con đường giao thông huyết mạch với ngũ hồ ,cái nôi của công nghiệp mý mùa đông có thể vẫn đóng băng ,gây khó khăn cho việc giao thương ....,vùng biển Alaska của Hoa Kỳ tuy ở vĩ độ cao nhưng nhờ hải lưu nóng cư rô si ô chảy qua nên vùng này vẫn có thời gian ấm nhất định trong năm.
Ok?
19/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
giải thích tại sao Bắc Mĩ có nhiều kiểu khí hậu
Tại sao vùng trừng đông của bắc mĩ hay bị nhiễu loạn khí hậu??
Vì sao khí hậu thấy đổi từ đông sang tây bắc mỹ?
Tại sao phía bắc và phía tây của bắc phi cư dân lại thưa thớt?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp