Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tôi muốn học tiếng dân tộc tày thì vào đâu?giúp tôi với.
Đời sống 15/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Bạn muốn học tiếng dân tộc Tày thì phải vào làng bản của họ mới chuẩn đc :) Chủ nghĩa trải nghiệm sẽ giúp bạn vì đó là thiểu số nên hẳn nhiên nó ko phổ thông ở các trường lớp.
15/02/2012 Đăng bởi Edward Đỗ
2 trong số 2
kin khẩu = ăn cơm
kin nậm = uống rượu
pay lỉn = đi chơi
ka yêu nọng = anh yêu em
tu vai = con trâu
tu cáy = con gà
tu cần = con người
mí đảy ơ = không được đâu
lướt = máu
tạp căn bâu = đánh nhau không?
ẻ me mơ = ý như chửi của người kinh
à lôi = ối trời ơi
còn nhiều nữa nhưng do 2 năm nay mình không dùng nên quên mất tiêu rồi chưa nhớ ra được.
01/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
TạTại sao phong trào cách mangh ở inđônêxia lại đó đảng dâ tộc lãnh đạo?
Tại sao vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp nhuan nhuyễn?
hỏi tên
Đứa bạn hay nói mình là DÂN TỘC nghĩa là sao vậy ?
Làm theo đạo đức hồ chí mình như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp