Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao phải luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo?
Tôn giáo | Văn hóa 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có nghĩa là:
Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ để theo tín ngưỡng; tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.
trong xã hội hiện nay những người có tín ngưỡng và tôn giáo họ luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ .... và còn làm được nhiều việc lớn, làm đẹp danh lam thắng cảnh
Công dân có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo, đã có những chủ chương chính sách thích hợp với tôn giáo trong từng thời kỳ. Điều đó được thể hiện trong những văn kiện sau đây:
Văn kiện hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII đã khẳng định:
- "Tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của dân đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng pháp luật thực hiện nhất quán chính sách thực hiện đai đoàn kết dân tộc đồng thời tuyên truyền giáo dục khắc phục mê tín dị đoan , chống việc lợi dụng tôn giáo , tín ngưỡng thực hiện ý đồ trính trị xấu
- Chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giúp đơ đồng bào theo đạo xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ, xây dưọng môi trường văn hoá, thực hiện tốt trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc "
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam điều 70 quy định :
- Công dân có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
- Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
- Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước- Mỗi chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác:
- Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như: Đền, Chùa, Miếu thờ, Nhà thờ...
- Không được bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
04/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
2 trong số 2
vì đó là những quyền cơ bản của con người, vì mọi người sinh ra đều phải được bình đẳng như nhau, ai theo hay không theo tôn giáo nào phải tôn trọng quyết định của người ta.
15/03/2011 Đăng bởi mê muội
Bạn cũng có thể quan tâm
Tín ngưỡng!!
ton giao la gi
Vì sao gọi là duy vật triệt để??
bạn có tin vào các tôn giáo không?
tại sao khi kể tên các tôn giáo trên thế giới lại ko có tôn giáo các mác và tôn giáo xả hội chủ nghĩa !!!!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp