Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
thế nào là công ty cổ phần thương mại
mình muốn hỏi công ty cổ phần ( xây dựng )  thương mại là như thế nào. mình ko hiểu rõ lắm
Kinh doanh & Tài chính 24/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
ngân hàng cổ phần thương mại quân đội i Hà Nội địa điểm giao dịch tai đâu
VỐN ĐIỂU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
công ty cổ phần eas thuê người lâm việc qua mang có uy tín không?
Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có sự khác nhau như thế nào?
cổ đông phổ thông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp