Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số?
Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số, chia cho 29 dư 5, chia 31 dư 28? Thanks!
Khoa học & Toán học 21/11/2011 Đăng bởi meocon_yeu
Câu trả lời
1 trong số 2
nhỏ nhất: 1919
bonus các số khác:
2818
3717
4616
5515
6414
7313
8212
9111
21/11/2011 Đăng bởi Clicia
2 trong số 2
1000
01/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tích là 19800!
tìm số tự nhiên x biết:xchia hết cho 12 , 21 , 28 và 150<x<300
Bạn Mai viết các số 2009 liền nhau để được 1 số tự nhiên: 200920092009....
Viết số 123454321 dưới dạng bình phương của số tự nhiên a thì a=?
câu 1:Tìm số tự nhiên x, y thỏa x^x + (xy)^y = 5489855287
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp