Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giải bài tập bài 6.3 vật lý 9 sbt
Khoa học và Giáo dục 13/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
khi bóng đèn sáng bình thường thì:U1=U2=6(V); I1=I2=0,5(A)
=> R1=R2=6/0.5=12;
=>Rtđ= R1+R2=12+12=24
khi mắc nối tiếp 2 bóng đèn vào hiệu điện thế 6V
=> I mạch= 6/24=0,25 (A)
vì mắc nối tiếp => I mạch=I1=I2=0,25(A);
khi mắc nối tiếp thì I1<Iđm => bóng 1 sáng yếu hơn bình thường;
                          I2<Iđm => bóng 2 sáng yếu hơn bình thường;
13/09/2011 Đăng bởi White Rose
Bạn cũng có thể quan tâm
Ai giải giúp mình với bài Vật Lý này với ???
Bài tập vật lý A1. Giải chi tiết với nhé, thanks!
bài tập vật lý 8
Các bạn giải giúp minh bài 17.38 trong sách giải toán vật lí vs
Bài tập vật lý 10!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp