Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho hỏi,nếu xoá album ảnh trên picasa thì xoá ở đâu,làm sao xoá được.chỉ cụ thể nha,cảm ơn
Sản phẩm của Google 13/03/2012 Đăng bởi lý bảo long
Câu trả lời
1 trong số 1
....

Bạn đang trong 1 Album nào đó thì bạn chỉ cần bấm lên: Tác vụ > xóa Album hay xóa ảnh  là xong

HGoặc Tiếng anh: Actions > Delete Album ...

Chúc bạn thành công !
13/03/2012 Đăng bởi Mr. Cùi Bắp Kim
Bạn cũng có thể quan tâm
làm sao để xoá ảnh người khác đăng trên facebook của tôi
Ai xoá? Và xoá với ý gì? Lí do xoá?
Làm thế nào xóa được file rác?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp