Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào dùng, không dùng mạo tự the/a/an?
Game mạng | Phần mềm máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 4
Cách sử dụng mạo từ A/AN/THE
1.Mạo từ bất định( indefinite aricle) đó là hai từ A, AN
* Cách dùng như sau:
A: đứng trước một phụ âm, một h phải đọc aspirated h, âm ju: và w^
AN: một nguyên âm, một h câm
Dùng chung:
1.Đặt trước một danh từ đếm được ở số ít ( singular countable noun )
2.Đặt sau SO + ADJ
3.Đặt sau SUCH, AS, TOO, HOW
4.Khi đề cập đến một người chỉ biết tên
5.Đặt trước một danh từ ở vị trí đồng vị
6.Trong một số thành ngữ
Không dùng:
1. Trước danh từ là một danh từ không đếm được
2. Trước một danh từ ở số nhiều
II. Mạo từ chỉ định ( definite article ) THE
Cách dùng như sau:
1. Trước vật độc tôn duy nhất
2. Trước một danh từ được định nghĩa bằng một cụm tính từ
3. Trước một danh từ được định nghĩa bằng một mệnh đề tính từ
4. Trước những nơi vui chơi giải trính
5. Trước tên tàu thuỷ hoặc phi cơ
6. Trước sông, biển hồ ở số nhiều
7. Trước tên quần đảo và một số quốc gia
8. Trước tên quốc gia có dạng ADJ + NOUN
9. Trước tính từ dùng làm danh từ
10. Trước những so sánh bậc hơn dùng làm danh từ
11. Trước so sánh bậc nhất dùng làm danh từ
12. Trước tên nghười ở hình thức số nhiều
13. Truớc danh từ làm đại biểu cho một loài
14. Trước tên các rặng núi
15. Trước tên các sách nổi tiếng, Kinh thánh
16. Trong các cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn
Không dùng THE
1. Trước danh từ số nhiều nói chung
2. Trước danh từ trừu tượng
3. Trước màu sắc mang nghĩa tổng quát
4. Trước tên các môn học
5. Trước tên vật liệu
6. Trước tên một số quốc gia ( cái này hơi mây thuẫn cái cách dùng
nhưng eg cụ thể là: vietnam chứ không ai dùng là the vietnam cả)
7. Trước chức vụ, cấp bậc, tên người
8. Trước các bữa ăn hoặc thức ăn
9. Trước các danh từ chỉ bệnh tật
10. khi MAN chỉ loài người nói chung
11. Trước 5 giác quan
12. Trước tên các ngôn ngữ
04/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
2 trong số 4
1/ Mạo từ a đứng trước phụ âm như: b,c,d,g,h,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,x
VD: a beautiful girl
nhưng cũng có một số trường hợp là phụ âm nhưng không đi với a: chẳng hạn như hour. Chúng ta nói an hour chứ không nói là a hour( Vì hour tiếng anh phất âm như our mà our bắt đầu bằng nguyên âm o nên ta phải dùng an hour)
2/Mạo từ an đi với các nguyên âm như o,y,e,u,a,i
VD: An old friend
Nhưng cũng có những trường hợp nguyên âm không đi với an.Chẳng hạn như uniform. Ta nói a uniform chứ không nói an uniform(vì uniform tiếng anh phát âm như diu-ni-form mà diu-ni-form bât đầu bằng phụ âm d nên ta phải dùng là a uniform.
22/04/2012 Đăng bởi pumpkin.lov3
3 trong số 4
sẵn cho em xin ví dụ về "danh từ trừu tượng" luôn đi, e khá mù mờ về cái này, cho e tầm 10 cái là dc, (nếu dc cách phân biệt càng tốt) ! Tks
02/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
o dey la web 1 so bai tap len lam thu dj ban
http://www.tienganhonline.com/view_thread.php?threadid=271
11/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
a1+a2 =1 ; a2+a3=2; ..... an+a1 =n
Có nên mạo hiểm không ?:))
Google có nên thêm bộ gõ tiếng việt cho người dùng Hỏi&Đáp không?
PHÁT HIỆN CÓ NICK VIRUS, VẬY GGGĐ CÓ CÁCH NÀO AN TOÀN CHO NGƯỜI DÙNG KHÔNG?
Hỏi tất cả người dùng là nam trên gggđ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp