Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
dịch từ tiếng cuba sang tiếng Việt Nam
Ngoại ngữ 04/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Bạn có thể dùng Google Translate.
04/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 3
Tiếng Cuba là tiếng Tây Ban Nha đó bạn. Cần dịch gì thì tìm từ điển tiếng TBN là được. Còn cần giúp đỡ có thể lh trankhachungk41ccm1@gmail.com
04/11/2010 Đăng bởi Khắc
3 trong số 3
Dùng google dịch ( ngay cạnh Google hỏi đáp). Tiếng Cuba là tiếng tây ban nha
http://translate.google.com.vn/?hl=vi&tab=2T#auto|vi|

Chúc bạn thành công
04/11/2010 Đăng bởi Duиg Pham
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp