Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào để biết đời máy laptop ?
Phần cứng máy tính | Âm nhạc 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
bạn vào Start -> run -> gõ dxdiag bạn sẽ thấy đời máy của mình đó là cách đơn giản và nhanh nhất đó bạn,
27/03/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
Bạn cũng có thể quan tâm
Sống bất cần đời là sống như thế nào
Nên chọn cấu hình máy laptop như thế nào?
mình đang cần mua máy tính ,các bạn khuyên mình nên mua laptop hay máy bàn đây ?
Cấu hình một laptop tốt như thế nào?
Cả Giải Đáp lẫn ngoài đời...
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp