Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Toán violympic khó đây , ai giúp mình với , làm mãi không được !!!
mình cũng gà toán lắm nên xin các huynh đệ chỉ giáo mấy bài này với :
1.Cho một tam giác vuông cân có đường cao ứng với cạnh huyền dài 5cm. Diện tích của tam giác đó là   .cm2
2.Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao kẻ xuống đáy và đường cao kẻ xuống cạnh bên có độ dài lần lượt là 5cm và 6cm. Khi đó BC =  cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
3.Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng AB : AC = 5 : 6, đường cao AH = 30cm. Khi đó HB =  cm.
thank !!!
Khoa học & Toán học 31/10/2012 Đăng bởi Cáo Già
Câu trả lời
1 trong số 1
1. Do tg này vuông cân nên đường cao cũng là đường trung tuyến.
Tính chất: Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền = 1/2 độ dài cạnh huyền => cạnh huyền = 10cm.
Diện tích tam giác = 1/2*cạnh huyền*đường cao = 1/2*5*10 = 15 cm2

2. Đường cao kẻ xuống cạnh bên là gì vậy? Chưa nghe bao giờ. Nếu là cạnh bên = 6cm thì:
Gọi D là trung điểm BC => AD là dường cao đồng thời là đường trung tuyến.
Áp dụng Pytago trong tam giác vuông ABD(hoăc ABC): BD = DC =  √11
=> BC = (√11)/2

3. Hết hứng giải rồi =)
Chỉ sơ nhé: dùng hệ thức lượng đối với đường cao và 2 cạnh góc vuông trong tg vuông.
Thế AC = (6/5)AB vào hệ thức trên => AB sau đó dùng Pytago trong tgv AHB =>HB
Đáp số là HB= 25cm
31/10/2012 Đăng bởi Babobii Ngo
Bạn cũng có thể quan tâm
Violympic lớp 9 vòng 15, help me
Toán 9
Giải giúp mình mấy bài toán với!
giúp mình bài toán này vơi thanks nhiều
Toán 9
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp