Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim chu so tan cung cua 7^1995(cac ban tra loi nhanh len nhe thu ba phai nop roi cac ban hay viet chi tiet ra nhe
Khoa học & Toán học 05/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
7^1995=7*7^1994
7^n neu n=0 hoac n la so chăn thi so tan cung cua 7^n la 1 hoac 9.

1 va 9 xuat hien xen ke voi nhau.
vi du:
7^0 so tan cung la 1
7^2 so tan cung la 9
7^4 so tan cung la 1
7^6 so tan cung la 9
7^8 so tan cung la 1
7^10 so tan cung la 9
7^12 so tan cung la 1
......
Tu do ta co:
7^0 so tan cung la 1
7^10 so tan cung la 9
7^20 so tan cung la 1
7^30 so tan cung la 9
7^40 so tan cung la 1
7^50 so tan cung la 9
7^60 so tan cung la 1
7^70 so tan cung la 9
7^80 so tan cung la 1
7^90 so tan cung la 9
7^100 so tan cung la 1
(1 va 9 xuat hien xen ke voi nhau)
Ta thay so tan cung cua 7^0 bang so tan cung cua 7^100 bang 1 Vì the 7^(100.m) luon luon co so tan cung bang 1 voi moi m thuoc N (m la so tu nhien).
7^(100.19) co so tan cung bang 1.
7^90 co so tan cung bang 9
7^4 co so tan cung bang 9
7^(100.19).7^90.7^4=7^1994 co so tan cung la 1 (1.9.9=81 so tan cung la 1)
7.7^1994=7^1995 co so tan cung la 7 (7.1=7 so tan cung la 7)
vay 7^1995 co so tan cung la 7
05/07/2013 Đăng bởi Dat ten chua
2 trong số 3
Minh nghi la 3 chư:
7^1=7
7^2=49
7^3=343
7^4=2401
7^5=16807
7^6=117649
...
Chư sô tan cung lan luot la: 7,9,3,1
vs chu ki la: 4
Mat khac: 1995/4 dư 3
=>Sô tan cung la 3 (vi tri thư 3)
05/07/2013 Đăng bởi TYCTYCT
3 trong số 3
Ah minh nham !
7^4 co chu so tan cung la 1 ma minh ghi nham 9
7^4.7^(100.19).7^90=7^1994 co chu so tan cung la 1.9.1=9
7.7^1994=7^1995 co chu so tan cung la 3 (9.7=63 so tan cung la 3)
xin loi rat nhieu nha !
05/07/2013 Đăng bởi Dat ten chua
Bạn cũng có thể quan tâm
CAC BAN CHO MINH HOI NHE!!!
cac ban cho minh loi chuc mung 8-3 den nguoi yeu hay nhat nhe'
cac ban giup minh bai vat li nay nhe!
954-459=495 Cac ban hay tim phep toan tuong tu nhe !^^
cac ban doan nhe
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp