Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hoc lực đại học dc xếp loại như thế nào theo tín chỉ
Xã hội | Thi cử 19/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
học lực đại học đc xếp như sau
theo từng môn:
theo thang điểm 10 từ 0 đến 3,9    điểm xếp loại F thang điểm 4 đc 0 điểm
theo thang điểm 10 từ 4,0 đến 5,5 điểm xếp loại D thang điểm 4 đc 1 điểm
theo thang điểm 10 từ 5,6 đến 6,9 điểm xếp loại C thang điểm 4 đc 2 điểm
theo thang điểm 10 từ 7,0 đến 8,4 điểm xếp loại B thang điểm 4 đc 3 điểm
theo thang điểm 10 từ 8,5 đến 10 điểm xếp loại  A thang điểm 4 đc 4 điểm
điểm trung bình học kì đc tính như sau
TB = ((điểm môn 1).( số TC môn 1) + (điểm môn 2).( số TC môn 2) +....)/tổng số TC trong học kì đó
nếu TB < 2,0 xếp loại yếu
nếu 2 <= TB <2,5 xếp loại TB
nếu 2,5<= TB <3,2 xếp loại khá
nếu TB >= 3,2 xếp loại giỏi
Chúc bạn học giỏi
19/08/2011 Đăng bởi Đặng Hữu Cao Kỳ
2 trong số 3
Đây là thang điểm của trường mình , bạn có thể tham khảo thêm :
Có 2 thang điểm : thang điểm 10, thang điểm 4, và thang điểm chữ
Thang 10 từ 0 đến 3,9    điểm xếp loại F thang điểm 4 đc 0 điểm
Thang 10 từ 4,0 đến 4.9 điểm xếp loại D thang điểm 4 đc 1 điểm
Thang 10 từ 5.0 đến 5.4 điểm xếp loại D+ thang điểm 4 đc 1.5 điểm
Thang 10 từ 5.5 đến 6.4điểm xếp loại C thang điểm 4 đc 2 điểm
Thang 10 từ 6.5 đến 6.9 điểm xếp loại C+ thang điểm 4 đc 2.5 điểm
Thang 10 từ 7.0 đến 7.9 điểm xếp loại B thang điểm 4 đc 3 điểm
Thang 10 từ 8.0 đến 8.4 điểm xếp loại B+ thang điểm 4 đc 3.5 điểm
Thang 10 từ 8.5 đến 8.9 điểm xếp loại A thang điểm 4 đc 3.7 điểm
Thang 10 từ 9.0 đến 10 điểm xếp loại A+ thang điểm 4 đc 4 điểm

ĐIểm tích lũy= [(điểm môn 1 x số tc môn1)+(điểm môn 2 x số tc môn 2 )+.....(điểm môn n x số tc mônn) ]/ tổng số tín chỉ
Điểm tích lũy chỉ tính với các môn đã qua trong học kì ( không tính các môn trượt _bị điểm F)
ĐIểm  trung bình chung = [(điểm môn 1 x số tc môn1)+(điểm môn 2 x số tc môn 2 )+.....(điểm môn n x số tc mônn) ]/ tổng số tín chỉ
Điểm trung bình chung tính đối với tất cả các môn đc học trong học kì

Xếp hạng dựa vào điểm tích lũy
điểm <2.0 : không xếp hạng
2.0<= điểm <2.5: xếp hạng trung bình
2.5<= điểm <3.2: xếp hạng khá
3.2<= điểm <3.6: xếp hạng giỏi
điểm >=3.6 xếp  hạng xuất sắc
19/08/2011 Đăng bởi shooting_star_pHq
3 trong số 3
diểm trung bình = {(điểm môn 1 * số tín chỉ môn 1)+(diem 2 * số tin chỉ 2) + ( diem n * so tin chỉ n )}/tổng số tín chỉ
5<=DTB<6 : trung bình
6<=dtb<7: trung bình khá
7<=dtb<8 :khá
8<=dtb<9 : giỏi
dtb>=9 : xuất sắc
điểm được làm tròn đến 2 số thập phân
đây là cách tính điểm của trường dh ngân hàng tp.hcm
19/08/2011 Đăng bởi erudite man
Bạn cũng có thể quan tâm
minh tai clip tren youtube ve dc roi nhung khong mo len dc thi fai lam sao
câu hỏi của bạn đã dc xếp hạng là sao?ko hiểu?
Nv1 hoc chung nv2 khong
Tổ chức tín dụng khác ngân hàng chỗ nào?
ngân hàng sẽ tính lãi cho khách hàng ngay sau khi ký hợp đồng tín dụng đúng hay sai
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp