Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nêu 9 điều quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí ở việt nam
Xã hội 23/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
1. tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam.
2. luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
3. hành nghề trung thực khách quan, tôn trọng sự thực.
4.sống lành mạnh trong sáng ko lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.
5.gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội.
6. bảo vệ bí mật quốc gia nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.
7. tôn trọng đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.
8. thường xuyên học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ.
9. giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa khác.
24/04/2011 Đăng bởi Lanphong
Bạn cũng có thể quan tâm
đạo đức nghề nghiệp
Tại sao phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí mình?
em hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể của công dân đối với xã hội
trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa của việc hộc tập môn học đối với sinh viên?
Tại sao đảng ta lại phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp