Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:m(x-2)=3x+1
Ngoại ngữ 30/07/2011 Đăng bởi coria
Câu trả lời
1 trong số 2
m(x-2)=3x+1
<=> mx -2m = 3x +1
<=> mx - 3x = 2m +1
<=> (m-3)x = 2m +1

1, Nếu m khác 3 => m -3 khác 0 => x= (2m +1)/(m-3)
2, nêu m=3 thì 0x = 7 ( vô nghiệm)

Kết luận
m=3 phương trình vô nghiệm
m khác 3 co nghiệm duy nhất là (2m +1)/(m-3)
30/07/2011 Đăng bởi Chrome
2 trong số 2
dùng pp vẽ đồ thị
31/07/2011 Đăng bởi dongsongmuaha
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm m để phương trình m+e^(x/2)=căn bậc 4 của e^(2x)+1 có nghiệm
Giúp mình giải bài tập về nhà toán ?
ĐẠI SỐ 9!!!
tim min
Toán Đại 8
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp