Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa nền kinh tế thị trường và nền kinh tế hàng hóa?
Xã hội 23/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
nền kinh tế thị trường chính là kinh tế hàng hoá đa thành phần , nên  không thể so sánh chính nó với nó.
14/05/2011 Đăng bởi tragiang
2 trong số 2
Kinh tế hàng hoá là cơ sở  để đi đến kinh tế thị trường
10/08/2011 Đăng bởi hoangle
Bạn cũng có thể quan tâm
Nền kinh tế như thế nào được gọi là vĩ mô ?
Nền kính tế lạm phát khi nào?
Các doanh nghiệp giữ vai trò như thế nào trong việc phát triển và tăng trưởng nền kinh tế?
Truoc1986 nền kinh tế thị trường nước ta như thế nào?
hãy giải thích tại sao thu nhập của nền kinh tế lại đúng bằng chi tiêu của nó
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp