Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hồ sơ địa chính bao gồm những gi?
Pháp luật | Xã hội 29/12/2011 Đăng bởi Lovely_Lily here
Câu trả lời
1 trong số 1
Có một vài ý trả lời bạn như sau:

Hồ sơ địa chính gồm bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai. Trong đó:

1) Bản đồ địa chính: là bản đồ về các thửa đất, được lập để mô tả các yếu tố tự nhiên của thửa đất

và các yếu tố địa hình có liên quan đến sử dụng đất;

2) Sổ địa chính là sổ ghi về người sử dụng đất, các thửa đất của người đó đang sử dụng

và tình trạng sử dụng đất của người đó. Sổ địa chính được lập để quản lý việc sử dụng đất

của người sử dụng đất và để tra cứu thông tin đất đai có liên quan đến từng người sử dụng đất.

3) Sổ mục kê đất đai là sổ ghi về thửa đất, về đối tượng chiếm đất nhưng không có ranh giới khép kín

trên tờ bản đồ và các thông tin có liên quan đến quá trình sử dụng đất.

4) Sổ theo dõi biến động đất đai là sổ để ghi những biến động về sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất.

===> Nội dung và các biểu mẫu cụ thể được thể hiện trong Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 1/11/2204

về việc Lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính! http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=18749

Đừng quên nhấn bình chọn cho câu trả lời được chia sẻ nhé! Chúc vui vẻ!
29/12/2011 Đăng bởi Dai_Gia_Trang
Bạn cũng có thể quan tâm
Xin hỏi: Hồ sơ của công đoàn cơ sở gồm những loại gì? Ai có mẫu cho xin!
Hồ sơ quản lý hành chính trong nhà trường bao gồm các loại hồ sơ gì?
hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do gồm những gì vậy?
Hồ sơ NV2 ! Cần giúp
hỏi về hồ sơ thì đại học
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp