Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hệ thống chính trị là gì?
Chính trị 08/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
HTCT là 1 bộ phận của kiến trúc thượng tầng XH, bao gồm các tổ chức, các thiết kế có quan hệ với nhau về mặt mục đích, chức năng trong việc thực hiện or tham gia thực hiện quyền lực chính trị, trong việc đưa ra các quyết định chính trị.
08/06/2012 Đăng bởi HanKun
2 trong số 2
Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện bằng một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị.

Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.

Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự thống trị của giai cấp, Nhà nước và thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền, do đó hệ thống chính trị mang bản chất giai cấp của giai cấp cầm quyền.

- Trong chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể thực sự của quyền lực, tự mình tổ chức và quản lý xã hội, quyết định nội dung hoạt động của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.
10/08/2013 Đăng bởi hoàng anh kỳ
Bạn cũng có thể quan tâm
Người ta thường mắng "không ra thể thống gì!" vậy "thể thống" là cái gì?
Quản trị kinh doanh và tài chính cái nào lợi hơn??
Khó khăn lớn nhất trong quản trị hành chính văn phòng hiện nay ở nước ta?
hệ thống bảo vệ trong win 7 bị gì mà mình bật k được có bạn nào giúp mình với?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp