Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
biểu mẫu khiếu nại bồi thường về đất đai
Pháp luật | Nhà ở 09/02/2011 Đăng bởi tungsports
Câu trả lời
1 trong số 1
MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)(Về việc…………………..)  1. Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)
  2. Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm…………..

Thường trú tại:………………………. Số passport (hộ chiếu) ………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………….. hiện đang (làm gì, ở đâu): …………………….

  3. Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).

(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố cáo).

  4. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo

-         Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

-         Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

  5. Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………

………………………………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.(Địa danh) Ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

   (Ký tên và ghi rõ họ tên)
19/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Xin cho tôi hỏi thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ?
bạn nào có đường link của bộ luật khiếu nại tố cáo năm 2010 cho mình xin đi, cám ơn nhiều!! gấp nhé
đơn khiếu nại khác đơn tố cáo ở chỗ nào?
Cho mình hỏi về bảo hiểm xã hội?
bị chính quyền địa phương ức hiếp, người dân nên làm gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp