Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tai sao luat hanh chinh la mot nganh luat doc lap trong he thong phap luat viet nam?
Mua sắm | Xã hội | Internet | Ngoại ngữ | Âm nhạc 03/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
vì quan hệ pháp luật hành chính là qan hệ pháp luật quy định ứng xử trong xã theo nguyên tắc mệnh lệnh và phục tùng. (chấp hành và điều hành) còn ngành luật dân sự là ngành luật có mối quan hệ điều chỉnh quyền và nghĩa vụ. ngành  luật về hình sự là những quy định của pháp luật điều chỉnh những mới quan hệ quy định về chế tài khi có vi phạm pháp luật về hình sự.
do đó : dưới hiến pháp thì tồn tại 3 ngành luật trong hệ thống pháp luật riêng biệt. đó là : Hành Chính, Dân sự, Hình Sự.
03/01/2011 Đăng bởi tragiang
2 trong số 3
tai sao luat hanh chinh la mot nganh luat doc lap trong he thong phap luat viet nam
24/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
hai
01/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao noi hien phap la nganh luat trung tam,la nganh luat me trong he thong phap luat viet nam
ca nhan to chuc nao ap dung luat ke toan hien hanh
hanh vi vi pham phap luat lao dong la gi
vi sao noi moi vi pham phap luat deu la hanh vi nguy hiem cho xa hoi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp