Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho hai góc AOB và BOC (tia OB nằm giữa hai tia OA và OC) có tổng số đo bằng 90 độ.
Vẽ ở ngoài hai góc đó các tia OD và OE sao cho OA là tia phân giác của góc BOD, OC là tia phân giác của góc BOE. Ta có: BOD+BOE=............. độ.
Đời sống | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử 23/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
BOD+BOE=2AOB+2COB=180
23/09/2012 Đăng bởi Ðúng chưa.
Bạn cũng có thể quan tâm
chứng tỏ rằng hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau
cho góc xOy =150 độ. tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy, biết rằng góc xOz - zOy= 40 độ. tính số đo góc xOz và góc zOy?
HÌNH 9
Cho ba đường thẳng xx', yy', zz' đồng quy tại O sao cho xoy=60 độ và Oz là tia phân giác của góc xOy'
toan hoc
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp